Tarifs  

JET SKI

GTI 100 CV

50 euros / 15 min 

60 euros / 20 min 

70 euros / 30 min

80 euros / 40 min

120 euros / 1h

220 euros / Demi journée

280 euros / La journée

 

GTI 155 CV 

90 euros / 30 min

150 euros / 1 h 

220 euros / 2 h

280 euros / Demi journée

340 euros / journée

GTR / GTR X 230 CV 

120 euros / 30 min

180 euros / 1 h 

250 euros / 2 h 

320 euros / Demi journée

380 euros / Journée

ENGINS TRACTES

Bouées : 20 euros / pers 

FlyFish : 25 euros / pers 

Parachute ascensionnel : 50 euros / 1 pers

                                       70 euros / 2 pers

                                       90 euros / 3 pers 

Wake , Wake Surf , Wake Foil , Ski Nautique : 40 euros / pers / 15 min

DUREE : 10 min

RANDONNEES 

Classique : 180 euros / 2 h 

Repas : 200 euros / 4 h 

Promo Rando : 130 euros / 1h30

PADDLE

15 euros / 1 h 

LOCATION BATEAUX

Journée / 690 euros

Demi- Journée / 400 euros

FLYBOARD

70 euros / 15 min 

90 euros / 30 min

JET SKI

GTI 100 CV

50 euros / 15 min 

60 euros / 20 min 

70 euros / 30 min

80 euros / 40 min

120 euros / 1h

220 euros / Demi journée

280 euros / La journée

 

GTI 155 CV 

90 euros / 30 min

150 euros / 1 h 

220 euros / 2 h

280 euros / Demi journée

340 euros / journée

GTR / GTR X 215CV 

110 euros / 30 min

170 euros / 1 h 

210 euros / 2 h 

300 euros / Demi journée

360 euros / Journée

ENGINS TRACTES

Bouées : 20 euros / pers 

FlyFish : 25 euros / pers 

Parachute ascensionnel : 50 euros / 1 pers

                                       70 euros / 2 pers

                                       90 euros / 3 pers 

Wake , Wake Surf , Wake Foil ( sur rendez vous) , Ski Nautique : 45 euros / pers / 15 min

DUREE : 10 min

RANDONNEES 

Classique : 180 euros / 2 h 

Repas : 200 euros / 4 h 

Promo Rando : 130 euros / 1h30

PADDLE

15 euros / 1 h 

FOIL

35 euros / 15 min

80 euros / 30min

FLYBOARD

70 euros / 15 min 

90 euros / 30 min